Laatujärjestelmän kautta systemaattiseen johtamistapaan

Rakennamme yrityksenne laatujärjestelmän käytännönläheisesti ilman jäykkää byrokratiaa, jolloin muutokset juurtuvat yrityskulttuuriinne helpommin.

yritys

Kuka tarvitsee laatujärjestelmää?

 • Kaikki yritykset tarvitsevat systemaattisen tavan toimia.
 • Laatujärjestelmän voi perustaa  palvelemaan yrityksen omaa kyvykkyyttä esimerkiksi kun tavoitellaan suurempaa markkinaosuutta tai parempaa kannattavuutta, sitä ei aina tarvitse sertifioida. Kun sertifiointi kuitenkin tulee ajankohtaiseksi, sen toteuttaminen on helpompaa, kun yrityksellä on siihen jo valmius olemassa.
 • Sertifioitua järjestelmää tarvitsevat yritykset, joiden asiakkaat sitä vaativat tai kilpailu on kovaa ja laatusertifikaatilla voi erottautua kilpailijoista.
Laatujärjestelmän hyödyt

Mitä hyötyä laatujärjestelmästä on?

 • Laatujärjestelmä vastaa kysymyksiin, mihin suuntaan olette menossa, miten sinne pääsette, miten varmistatte asiakastyytyväisyyden tai sujuvat prosessit ja kuinka ylläpidätte henkilöstön osaamista ja motivaatiota.
 • Laatujärjestelmä auttaa yritystä parantamaan kannattavuutta, saavuttamaan suuremman asiakastyytyväisyyden sekä henkilöstötyytyväisyyden.
 • Sertifioitua järjestelmää tarvitsevat yritykset, joiden asiakkaat sitä vaativat tai kilpailu on kovaa ja laatusertifikaatilla voi erottautua kilpailijoista.
laatujärjestelmä

…Mutta laatujärjestelmäthän ovat kalliita, suuritöisiä ja hankalia ylläpitää!?

 • Laatujärjestelmä rakennetaan palvelemaan juuri teidän yrityksenne toimintaa, ei irralliseksi kirjastoksi.
 • Avainhenkilöt otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan muutokset, jolloin käytännöt juurtuvat yritykseenne helpommin, emmekä tuota turhia dokumentteja ylläpidettäväksi.
 • Kun laatujärjestelmä rakennetaan ja jalkautetaan kunnolla, se maksaa itsensä takaisin – tapahtuu vähemmän virheitä, asiakaspalautteissa ei toistu samat syyt, työhyvinvointi paranee kun ihmiset ymmärtävät mitä heiltä odotetaan ja heillä on selkeät toimintatavat.
laatujohtaminen

Millainen laatujärjestelmä teille tehtäisiin?

 • Laatu ja työturvallisuus kulkevat käsi kädessä, eikä ole järkevää pitää niitä erillään. Vaikka ette tarvitsisi työturvallisuuden sertifiointia, otamme prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä aina huomioon myös työturvallisuusriskit ja niiden hallintakeinot. Käytämme tässä apuna SFS-EN ISO 45001:2018 standardia. Tästä syystä käytämme usein nimitystä “johtamisjärjestelmä”, koska emme keskity pelkästään “laatuun”.
 • SFS-EN ISO 9001:2015 laadunhallinnan standardin avulla yrityksellä on paremmat valmiudet tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset.
 • Aloittavalle yritykselle suosittelemme, että keskitymme aluksi rakentamaan kivijalan kaiken muun perustaksi, ennen kuin rakennamme varsinaista laatujärjelmää. Tässä käytämme apuna organisaation laatuun keskittyvää standardia (SFS-EN ISO 9004:2018).

Laatujärjestelmäprojektin päävaiheet

tarve

Kartoitus

Selvitetään yrityksenne nykytila verrattuna tavoitetilaan, eli tehdään GAP-analyysi, jonka tuloksena saamme selkeän tehtävälistan

Projektisuunnitelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Tunnistetaan resurssit ja voimavarat, tehdään riskienarviointi, asetetaan projektille aikataulu sekä tavoitteet ja lasketaan budjetti. Vaiheistetaan projektin eri osa-alueet tärkeys- ja suoritusjärjestykseen.

Implementointi toteutus

Laitetaan töpinäksi

Aloitetaan “varsinainen työ”. Jokaiselle vaiheelle luodaan omat tavoitteet ja onnistumista kuvaavat mittarit. Prosessien annetaan myös toimia jonkin aikaa – kuljemme jatkuvan parantamisen kehän ympäri, ennen kuin vaihe suljetaan suoritetuksi, eli suunnittelemme, toteutamme, tarkistamme ja korjaamme.

auditointi

Loppusuoralla

Lopuksi suoritamme sisäisen auditoinnin sekä johdon katselmuksen, joiden tuloksina teillä on tiedossa seuraavat parantamiskohteet. Tässä vaiheessa teidän tulisi olla valmiita kolmannen osapuolen suorittamaan auditointiin sertifikaattihakemuksen yhteydessä. Voimme avustaa tässä prosessissa sekä tukea teitä jatkamaan johtamisjärjestelmienne ylläpitoa vuokralaatupäällikkö-palvelullamme.

Recent Posts / View All Posts

testi_kehitys

Testaa, mitä kannattaisi kehittää yrityksessänne

| Laatujärjestelmä, Testit, Yleinen | No Comments
Olemme laatineet leikkimielisen kyselyn, jolla voit testata, mitä osa-aluetta yrityksessä tulisi kehittää - vai onko teillä jo prosessilähtöinen tapa johtaa yritystänne. Aloita testi tästä! Haluan keskustella, mistä kannattaisi aloittaa  …
prosessi_kadet

Mitä, milloin ja kenelle – laatujärjestelmä pähkinänkuoressa

| Laatujärjestelmä, Yleinen | No Comments
Laatu ei tarkoita pelkkää täydellistä lopputuotetta. Laatu on kokemus, jonka varmistamiseksi yrityksen täytyy kiinnittää huomiota prosessien kulkuun kaikissa vaiheissa. Miksi laatu ja sen hallinta on tärkeää, ja miten yritykset voivat…

Standardien hyödyistä voi käydä lukemassa Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n sivuilla

Suomen Standardoimisliitto SFS ry on maamme standardoinnin keskusjärjestö. SFS huolehtii, että Suomessa on maatamme palveleva standardikokoelma käytössä. SFS:n sivuilla ilmoitetaan ajankohtaisista uutisista ja esimerkiksi laadunhallintajärjestelmän soveltamisesta on tehty vastikään tutkimus Pohjoismaissa, yhteenvedon tutkimuksen tuloksista pääsee lukemaan SFS:n sivustolla.

Päivitetty: 24.8.2020 / Annika Oksala