LAATUPÄÄLLIKKÖ
PALVELUKSEENNE

Kysy lisää!

Laatupäällikkö kehittää, opastaa ja ratkoo ongelmia

Laatupäällikön avulla kehitätte laatujohtamistanne pitkäjänteisesti, ilman työnantajariskiä

yritys

Kuka tarvitsee laatupäällikköä?

 • Yritys, jossa työt rullaavat, mutta kehittämistyölle ei tahdo jäädä aikaa nykyisillä resursseilla, hyötyy ulkoistetusta laatupäälliköstä
 • Yritys, jolla ei ole aikataulutettua tarvetta saavuttaa laadunhallintajärjestelmälle sertifiointia, mutta yritys haluaa varmistaa palveluidensa ja toimintansa laadun.
 • Yritys, jossa on jo laatupäällikkö, mutta tulossa on suurempi kehittämisprojekti – tällöin lisäkädet ovat tarpeeseen
Laatujärjestelmän hyödyt

Miten laatupäällikkö voi auttaa yritystä kehittymään?

 • Tutkii ja kehittää prosesseja yhdessä muun henkilökuntasi kanssa
 • Kuvaa prosessit, laatii työohjeita, laatii operatiivisen toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia raportteja
 • Koordinoi laatu- ja turvallisuuspoikkeamien käsittelyä
 • Kehittää asiakastyytyväisyyttä ja työturvallisuutta kuvaavia mittareita ja raportteja
 • Kouluttaa ja opastaa henkilökuntaanne laadunhallinnan ja työturvallisuuden perusperiaatteisiin
 • Laatii koulutus- ja perehdytysmateriaalia sekä järjestää koulutuksia
laatujohtaminen

…Mutta laatupäälliköillehän pitää maksaa iso korvaus!?

 • Laatupäällikön voitte ostaa palvelukseenne haluamaksenne ajaksi. Vaikkapa neljäksi päiväksi kuukaudessa. Kustannus on etukäteen budjetoitavissa.
 • Laatukustannukset ovat investointi. Kun tapahtuu vähemmän virheitä tai työtapaturmia ja perehdytys on tehokasta,  säästätte kuluissa.
 • Vuokralaatupäällikköpalvelussa vuokraamme teille lisäresurssin ja me vastaamme työnantajakuluista.

Hinnoittelu- ja palveluesimerkkejä

Laadun- ja riskienhallintasuunnitelma (HSEQ-suunnitelma) työmaalle, jossa tarjoatte palveluitanne aliurakoitsijana

Tunnistamme työprosesseihin, toimintaympäristöön, resursseihin ja työturvallisuuteen liittyvät riskit yhdessä ja suunnittelemme niille hallintakeinot ja kokoamme sen kompaktiksi paketiksi, jota kelpaa esitellä niin tilaajalle kuin työntekijöillekin.

Käytämme työkaluina riskienarviointilomaketta, työn turvallisuusanalyysiä, kemikaaliluetteloa, perehdytyslomakkeita, laite- ja koneluetteloita huolto-ohjelmineen  ja tarvittaessa muita työkaluja.

Perehdytämme työntekijät ja pystytte jatkossa ylläpitämään ja laajentamaan suunnitelmaa itse, tai voimme auttaa myös päivittämisessä.

Jos menette urakoimaan 1-5 hengen voimin, saamme HSEQ-suunniteman valmiiksi teille alle kahdessa viikossa – riippuen tietysti siitä, kuinka paljon kokoonkerättäviä asioita on.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen, 85 € / h + ALV24% ja palvelun aluksi kartoitamme tilanteen ja teemme kustannuslaskelman projektista.

 

Perehdytyspaketti

Onko yrityksessä tapahtumassa kasvua? Kun palkkaatte uusia työntekijöitä tai otatte uusia sopimuskumppaneita, varmistatte tekemisen laadun parhaiten, kun laadimme työprosesseille kunnolliset perehdytysmateriaalit.

Tutustumme työprosesseihinne ja yhdessä työtä tekevien ammattilaistenne kanssa laadimme teille työohjeet tai koulutuspaketin. Voimme tehdä kirjalliset ohjeet tai vaikkapa itseopiskelumateriaalia videomuotoon tai muilla sähköisillä välineillä.

Samalla kun työprosessi kuvataan, tunnistamme myös niihin liittyvät oleelliset riskit ja sisällytämme hallintakeinot mukaan ohjeistuksiin. Lopuksi laadimme perehdytyskortit, joiden avulla voitte varmentaa asianmukaisen perehtymisen tehdyksi.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen, 85 € / h + ALV 24%.

 

Kehittämispalvelut

Takkuaako jokin liiketoiminnan prosessi? Tuleeko usein uudelleentehtävää työtä, tietokatkoksia tai väärinymmärryksiä? Vai mietitkö, miksi samoista aiheista tulee asiakkailta tai henkilöstöltä ei-niin-mairittelevaa palautetta?

Kahlataan prosessi läpi ja kuvataan nykytila. Piirretään se teille helposti hahmotettavaan muotoon ja alamme yhdessä miettimään, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Tämä työ tehdään aina mahdollisimman tiiviisti yhdessä työtä tekevien henkilöiden kanssa, jotta he sitoutuisivat tuleviin muutoksiin mahdollisimman hyvin.

Lopuksi laaditaan työohjeet ja muita tarvittavia apuvälineitä. Käytämme hyödyksi Lean menetelmiä sekä palvelumuotoilun menetelmiä.

Tyypillinen prosessinkehitys sisältää seuraavat vaiheet: Haastattelu – miten nyt toimitaan, millaisia ongelmia on esiintynyt – mikä on tavoite? Käytetään hyödyksi olemassa olevaa tietoa tai voidaan myös toteuttaa vaikkapa asiakaskysely. Piirretään prosessi auki ja käydään se yhdessä läpi. Työssä toimivien henkilöiden kanssa ideoimme vaihtoehtoiset tavat toimia ja valitaan kehittämistoimenpiteet. Perehdytetään kaikki tarvittavat henkilöt uuteen toimintatapaan ja seurataan hetki tilannetta – saatiinko me parempaa muutosta aikaiseksi, vai täytyykö jotain vielä parantaa?

Kehittämistyö vaatii aikaa, mutta suurin osa siitä menee seurantavaiheeseen – niinpä kehittämistyö ei ole liian kallista.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen 75 – 85 € / h + ALV 24%, riippuen laskutettavien tuntien määrästä / kuukausi.

 

Osaksi henkilökuntaa ilman työnantajariskiä

Asiakaspalautteiden käsittely ja virhetilanteiden juurisyytutkinta, prosessien kehittäminen ja perehdytysmateriaalien tuottaminen voidaan hyvin toteuttaa jatkuvana palveluna – jatkuva parantaminen onkin sitä, mitä yrityksissä pitäisi tehdä. Monesti vain tuntuu, että ydintehtäviemme lisäksi on hankalaa järjestää aikaa kehittämistyölle tai erilaisten mittareiden analysoimiselle – saati sitten miettiä, mikä on perimmäinen syy, miksi työtapaturmia tai negatiivista asiakaspalautetta ilmenee.

Voitte tehdä sopimuksen asiantuntijamme kanssa jatkuvasta tuesta ja käyttää hänen apuaan aina tarvittaessa. Asiantuntija oppii tuntemaan liiketoimintanne ja toimintaympäristön sekä henkilökunnan ja pystyy näin ollen tehokkaasti auttamaan teitä teille sopivilla tavoilla. Työmäärää voidaan säätää aina kulloiseenkin tilanteen sopivaksi, sillä hinnoittelu perustuu tuntilaskutukseen.

Jos palvelua käytetään alle 15 tuntia kuukaudessa, tuntilaskutushinta on 85 € / h + ALV 24%,  jatkuva sopimus

Jos palvelua käytetään 15 – 30 tuntia, tuntilaskutushinta on 80 € / h + ALV 24 h

Jos palvelua käytetään yli 31 tuntia kuukaudessa, tuntilaskutushinta on 75 € / h +ALV 24%

 

Meillä ei ole siis vähimmäisostopakkoa, vaan hinnoittelumme mukautuu sen myötä, kuinka paljon ostatte meiltä palveluita.

Alkukartoitus (1 h) on aina maksuton.

 

Muita palveluita

Haluaisitko saada ammattikehittäjän mielipiteen, millaisia kehittämiskohteita yrityksessäsi on? Teemme GAP-analyysejä, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että vertaamme tavoitetilaa nykytilaan ja tunnistamme niiden välisen kuilun. Tunnistettujen epäkohtien perusteella on helpompaa laatia kehittymissuunnitelma.

GAP-analyysi siältää perehtymisen yrityksen toimintaan ja sidosryhmiin. Menetelminä käytetään dokumenttikatselmusta, haastatteluita sekä havannointia. GAP-analyysin laajuutta voimme rajata tai suorittaa sen täydessä laajuudessaan – jos teillä on esimerkiksi tarve selvittää, mitä kaikkea pitää tehdä, jotta laatusertifikaattia olisi mahdollista hakea.

 

Tiedolla johtaminen. Tiedätkö kuinka monta työtapaturmaa yrityksesi henkilökunnalla on tapahtunut viime vuonna? Moniko työ tai lähetys on tehty prikulleen ajalleen, kuten oli luvattu? Tuntuuko siltä, että tilattu tavara tulee aina myöhässä? Tutkitaan prosessinne ja luodaan seurantatavat, joiden avulla voit johtaa faktatiedon valossa.

 

Valmentava johtaminen. Esimiestyö ei ole pelkkää työvuorosuunnittelua ja sairauspoissaoloilmoitusten vastaanottamista ja sijaisten hankkimista. Olemme kehittäneet oman käytännönläheisen, innostavan ja tuloksia tekevän lähijohtamiskoseptin. Konseptimme avulla saat työntekijäsi kehittämään itseään, tukemaan toisiaan ja tekemään tavoitteelista työtä.

 

Käytännönläheinen 5S 

5S – menetelmän tarkoituksena on luoda työn tekemisestä ja työalueesta siisti, selkeä ja virtaviivainen, ettei aikaa kulu työvälineiden etsimiseen tai kompastelemiseen. 5S on ensimmäinen askel kohti standardia työtä. 5S kuuluu Lean-mentelmien työkalupakkiin. 5S – menetelmää voidaan soveltaa myös tietotyöhön. Meidän näkemyksemme tästä kansainvälisesti tunnetusta menetelmästä on hyvin käytännönläheinen – emme pystytä liian raskaita seurantajärjestelmiä, vaan optimoimme työkalut juuri teidän yrityksen tarpeisiinne.

 

Tutustu toimintatapoihimme blogista

Recent Posts / View All Posts

testi_kehitys

Testaa, mitä kannattaisi kehittää yrityksessänne

| Laatujärjestelmä, Testit, Yleinen | No Comments
Olemme laatineet leikkimielisen kyselyn, jolla voit testata, mitä osa-aluetta yrityksessä tulisi kehittää - vai onko teillä jo prosessilähtöinen tapa johtaa yritystänne. Aloita testi tästä! Haluan keskustella, mistä kannattaisi aloittaa  …
prosessi_kadet

Mitä, milloin ja kenelle – laatujärjestelmä pähkinänkuoressa

| Laatujärjestelmä, Yleinen | No Comments
Laatu ei tarkoita pelkkää täydellistä lopputuotetta. Laatu on kokemus, jonka varmistamiseksi yrityksen täytyy kiinnittää huomiota prosessien kulkuun kaikissa vaiheissa. Miksi laatu ja sen hallinta on tärkeää, ja miten yritykset voivat…

Onko teillä sittenkin tarve luoda laatujärjestelmä yrityksellenne?

Päivitetty: 24.8.2020 / Annika Oksala