Ei vain konsultointia, vaan yhdessä tekemistä ja oppimista

Palvelut

Kehittämistyö on monitasoista. Toisinaan on tarve kehittää yksittäisiä prosesseja, toisinaan taas pureutua yksittäisen palveluun tai yrityksen koko johtamisjärjestelmään.

Yrityksemme lähestyy liiketoiminnan kehittämista laatujohtamisen ja standardien näkökulmasta. Strategianamme on oivalluttaa, opastaa ja hyödyntää yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä perinteisempien lähestymistapojen lisäksi ja rinnalla.

Urakan / projektin riskienhallinta -ja laatusuunnitelma

Työkalu rakennus- ja korjausrakentamisen sekä projektitoimituksia tekeville yrityksille, jonka avulla osoitat tarjouskilpailussa kyvykkyytenne hallita moninaiset riskit urakasta, jota olette tarjoamassa.

Pyydä tarjous

Prosessien kuvaaminen

Takkuaako jokin liiketoiminnan prosessi? Tuleeko usein uudelleentehtävää työtä, tietokatkoksia tai väärinymmärryksiä? Vai mietitkö, miksi samoista aiheista tulee asiakkailta tai henkilöstöltä ei-niin-mairittelevaa palautetta? Tällaisissa tilanteissa on syytä tarkastella ja parannella prosessia.

Pyydä tarjous

Nykytila-analyysi

Onko tavoitteena laatusertifikaatti? Nykytila-analyysin avulla saatte selkeän toimenpidelistauksen, mitä tulee tehdä, jotta laatusertifikaattia voidaan hakea.

Pyydä tarjous

Laatujärjestelmä yrityksellesi

Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen rakennamme laatujohtamisen mallin ISO 9001:2015 standardin mukaisesti yritykseenne yhdessä henkilökuntanne kanssa. Yhteiskehittämisen etuna on, että asioita ei erikseen tarvitse jalkauttaa.

Tutustu tarkemmin

Koulutusta laadunhallinnasta henkilökunnallesi

Laadunhallinnassa tärkeintä on ajattelutapa ja ymmärrys. Laatukoulutuksen tavoitteena on oivalluttaa ihmiset ymmärtämään ne tärkeimmät tekijät omien asiakkaiden ja omien työtehtävien kannalta. Näin saadaan synnytettyä sisäinen motivaatio ja henkilökuntasi ottaa laadunhallinnasta omistajuuden.

Kysy lisää!

Tiedolla johtamisen työkalu

Sisäinen viestintä, toiminta- ja työohjeet, koulutusmateriaalit, rekisterit ja tiedonkeräyslomakkeet sekä niistä kerätty tieto yhdessä paikassa!

Kysy lisää!
Työpaja ja fasilitointi? -mikä, miten ja miksi? -artikkelikuvake

Työpaja ja fasilitointi – oivalluttamisen keinoja työyhteisöön!

| Prosessikuvaus | No Comments
Tässä blogissa pääset tutustumaan, mitä työpaja ja fasilitointi toiminnassamme tarkoittavat. Kerromme myös miksi hyödynnämme näitä omassa toiminnassamme mm. prosessien kehittämisessä. Saat myös vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kun suunnittelet työyhteisön…

Millaisia riskejä urakan laatusuunnitelma pyrkii taklaamaan?

| Laatusuunnitelma | No Comments
Tässä blogissa mutustelemme laatusuunnitelman sisältöä urakoinnissa esiintyvien tyypillisten riskien kautta.  Pohdimme myös, miten laatusuunnitelma kannattaa kirjoittaa, jotta lukija ymmärtää teidän hallitsevan nämä riskit. Laatusuunnitelma on urakan onnistumisen käsikirja Huolellisesti laadittu…