Esimerkkejä kehittämispalveluista ja niiden hinnoittelusta

Laadun- ja riskienhallintasuunnitelma (HSEQ-suunnitelma) urakalle tai projektitoimitukselle

Varmista, että herätätte ansaitsemanne luottamuksen jo kilpailutusvaiheessa!

Tunnistamme työprosesseihin, toimintaympäristöön, resursseihin ja työturvallisuuteen liittyvät riskit yhdessä ja suunnittelemme niille hallintakeinot ja kokoamme sen kompaktiksi paketiksi, jota kelpaa esitellä niin tilaajalle kuin työntekijöillekin.

Käytämme työkaluina riskienarviointilomaketta, työn turvallisuusanalyysiä, kemikaaliluetteloa, perehdytyslomakkeita, laite- ja koneluetteloita huolto-ohjelmineen  ja tarvittaessa muita työkaluja.

Perehdytämme työntekijät ja pystytte jatkossa ylläpitämään ja laajentamaan suunnitelmaa itse, tai voimme auttaa myös päivittämisessä.

Jos menette urakoimaan 1-5 hengen voimin, saamme HSEQ-suunniteman valmiiksi teille alle kahdessa viikossa – riippuen tietysti siitä, kuinka paljon kokoonkerättäviä asioita on.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen, 95 € / h + ALV24% ja palvelun aluksi kartoitamme tilanteen ja teemme kustannuslaskelman projektista.

 

Perehdytyspaketti

Onko yrityksenne kasvussa?

Kun palkkaatte uusia työntekijöitä tai otatte uusia sopimuskumppaneita, varmistatte tekemisen laadun parhaiten, kun laadimme työprosesseille kunnolliset perehdytysmateriaalit.

Tutustumme työprosesseihinne ja yhdessä työtä tekevien ammattilaistenne kanssa laadimme teille työohjeet tai koulutuspaketin. Voimme tehdä kirjalliset ohjeet tai vaikkapa itseopiskelumateriaalia videomuotoon tai muilla sähköisillä välineillä.

Samalla kun työprosessi kuvataan, tunnistamme myös niihin liittyvät oleelliset riskit ja sisällytämme hallintakeinot mukaan ohjeistuksiin. Lopuksi laadimme perehdytyskortit, joiden avulla voitte varmentaa asianmukaisen perehtymisen tehdyksi.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen, 95 € / h + ALV 24%.

 

Kehittämispalvelut

Takkuaako jokin liiketoiminnan prosessi? Tuleeko usein uudelleentehtävää työtä, tietokatkoksia tai väärinymmärryksiä? Vai mietitkö, miksi samoista aiheista tulee asiakkailta tai henkilöstöltä ei-niin-mairittelevaa palautetta?

Kahlataan prosessi läpi ja kuvataan nykytila. Piirretään se teille helposti hahmotettavaan muotoon ja alamme yhdessä miettimään, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Tämä työ tehdään aina mahdollisimman tiiviisti yhdessä työtä tekevien henkilöiden kanssa, jotta he sitoutuisivat tuleviin muutoksiin mahdollisimman hyvin.

Lopuksi laaditaan työohjeet ja muita tarvittavia apuvälineitä. Käytämme hyödyksi Lean menetelmiä sekä palvelumuotoilun menetelmiä.

Tyypillinen prosessinkehitys sisältää seuraavat vaiheet: Haastattelu – miten nyt toimitaan, millaisia ongelmia on esiintynyt – mikä on tavoite? Käytetään hyödyksi olemassa olevaa tietoa tai voidaan myös toteuttaa vaikkapa asiakaskysely. Piirretään prosessi auki ja käydään se yhdessä läpi. Työssä toimivien henkilöiden kanssa ideoimme vaihtoehtoiset tavat toimia ja valitaan kehittämistoimenpiteet. Perehdytetään kaikki tarvittavat henkilöt uuteen toimintatapaan ja seurataan hetki tilannetta – saatiinko me parempaa muutosta aikaiseksi, vai täytyykö jotain vielä parantaa?

Kehittämistyö vaatii aikaa, mutta suurin osa siitä menee seurantavaiheeseen – niinpä kehittämistyö ei ole liian kallista.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen 95 € / h + ALV 24%.

 

Osaksi henkilökuntaa ilman työnantajariskiä

Asiakaspalautteiden käsittely ja virhetilanteiden juurisyytutkinta, prosessien kehittäminen ja perehdytysmateriaalien tuottaminen voidaan hyvin toteuttaa jatkuvana palveluna – jatkuva parantaminen onkin sitä, mitä yrityksissä pitäisi tehdä. Monesti vain tuntuu, että ydintehtäviemme lisäksi on hankalaa järjestää aikaa kehittämistyölle tai erilaisten mittareiden analysoimiselle – saati sitten miettiä, mikä on perimmäinen syy, miksi työtapaturmia tai negatiivista asiakaspalautetta ilmenee.

Voitte tehdä sopimuksen asiantuntijamme kanssa jatkuvasta tuesta ja käyttää hänen apuaan aina tarvittaessa. Asiantuntija oppii tuntemaan liiketoimintanne ja toimintaympäristön sekä henkilökunnan ja pystyy näin ollen tehokkaasti auttamaan teitä teille sopivilla tavoilla. Työmäärää voidaan säätää aina kulloiseenkin tilanteen sopivaksi, sillä hinnoittelu perustuu tuntilaskutukseen.

Jos palvelua käytetään alle 15 tuntia kuukaudessa, tuntilaskutushinta on 105 € / h + ALV 24%,  jatkuva sopimus

Jos palvelua käytetään 15 – 30 tuntia, tuntilaskutushinta on 95 € / h + ALV 24 h

Jos palvelua käytetään yli 31 tuntia kuukaudessa, tuntilaskutushinta on 85 € / h +ALV 24%

 

Meillä ei ole siis vähimmäisostopakkoa, vaan hinnoittelumme mukautuu sen myötä, kuinka paljon ostatte meiltä palveluita.

Alkukartoitus (1 h) on aina maksuton.

 

Nykytila-analyysi kehittämiskohteista

Haluaisitko saada ammattikehittäjän mielipiteen, millaisia kehittämiskohteita yrityksessäsi on?

Teemme GAP-analyysejä, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että vertaamme tavoitetilaa nykytilaan ja tunnistamme niiden välisen kuilun. Tunnistettujen epäkohtien perusteella on helpompaa laatia kehittymissuunnitelma.

GAP-analyysi sisältää perehtymisen yrityksen toimintaan ja sidosryhmiin. Menetelminä käytetään dokumenttikatselmusta, haastatteluita sekä havannointia. GAP-analyysin laajuutta voimme rajata tai suorittaa sen täydessä laajuudessaan – jos teillä on esimerkiksi tarve selvittää, mitä kaikkea pitää tehdä, jotta laatusertifikaattia olisi mahdollista hakea. GAP-analyysista laaditaan raportti ja toimenpidesuositukset. Hinta: 1300 € + ALV 24%.

Tutustu toimintatapoihimme blogista

Recent Posts / View All Posts

Onko teillä sittenkin tarve luoda laatujärjestelmä yrityksellenne?