URAKOITSIJAN

LAATUSUUNNITELMA

Urakoitsijan laatusuunnitelma on palvelumme korjausrakentamisen ammattilaisille. Kaikille, joilla on ammattiylpeyttä ja tavoitteena toiminnan laadukas kasvu ja kehittyminen.

URAKOITSIJAN UPEA LAATUSUUNNITELMA

Riskienarviointi ja työturvallisuussuunnitelma samassa paketissa.

HEI KORJAUSRAKENTAJA!

Tarvitsetko laatusuunnitelman?

TÄSSÄ URAKOITSIJAN UPEA LAATUSUUNNITELMA

Palvelumme juuri sinulle!

KIINTEÄ HINTA 5500€ (+alv.)

Lisätöistä sovimme aina yhdessä!

PROJEKTI MAALIIN 3-4 VIIKOSSA

Huomioimme aikataulusi kiireet ja toimimme joustavasti.

100% LAATUTAKUU

Olemme ylpeitä myös omasta työstämme
ja annamme sille takuun.

Tämä oli juuri sopiva palvelu meille, koska:
 • Yrityksemme toimii vakiintuneesti.
 • Haluamme kasvaa yrityksenä ja saada isompia urakoita.
 • Olemme ylpeitä työmme jäljestä.
 • Meillä ei ollut itsellä aikaa eikä osaamista dokumentoida tai sanoittaa toimitustapojamme tehokkaasti omaa tiimiä, tilaajaa ja muita sidosryhmiä varten.
-Urakoitsija, Korjausrakentamisen ala

Urakoisijan upea laatusuunnitelma vastaa tavoitteisiin:

 • Voitte osallistua suurempiin urakkatarjouspyyntöihin, joissa vaaditaan laatu- ja työturvallisuussuunnitelmaa.
 • Otatte ensimmäisen askeleen kohti sertifikaattia. Laatusuunnitelma kelpaa usein RALA – tai ISO 9001 -sertifikaatin tilalta osoittamaan, että yrityksellänne riskienhallinta, laadunvarmistus ja työturvallisuuskäytänteet ovat vaaditulla tasolla.
 • Osoitatte helposti ymmärrettävässä muodossa tilaajalle, käyttäjille ja muille sidosryhmille, että toimintanne on harkittua, järjestelmällistä ja luotettavaa.
 • Kykenette jakamaan urakkakohtaiset laadun- ja työturvallisuuden toimintatavat ja onnistumisvaatimukset urakkatiimin kesken.

Mitä Urakoitsijan upea laatusuunnitelma -palvelumme sisältää?

 • Riskienarvioinnin työpaja
 • Laatusuunnitelma yhdelle urakkatyypille
 • Yhden laadunhallintaprosessin kehitystyö tarvittaessa
 • Työturvallisuussuunnitelma integroituna laatusuunnitelmaan

Mitä aiheita urakoitsijan laatusuunnitelma sisältää?

Helppolukuisesti käytännöt, joilla urakka aiotaan hoitaa kunnialla maaliin.

Kuvailtavia aihealueita ovat:

 • Henkilöstön ja aliurakoitsijoiden pätevyyden varmistaminen
 • Tiedonkulun varmistaminen
 • Resurssien riittävyys
 • Yleiskuvaus urakan aikaisesta riskienhallinnasta ja vastuista
 • Työvaihesuunnittelun periaatteet
 • Lisä- ja muutostöiden hallintatavat
 • Työn valvonta- ja poikkeamatilannekäytännöt
 • Kaluston kunnossapito
 • Materiaalien käsittely
 • Asiakaspalautteiden käsittelymenettelyt
 • Kuvaus työvaiheiden aikana toteutettavista riskienhallintakeinoista, joiden avulla ennaltaehkäistään:
  • Työtapaturmia
  • Ympäristövahinkoja
  • Laatuvirheitä
  • Kommunikaatiokatkoksia

Laatusuunnitelmaan listataan myös käytössä olevat apulomakkeet, ohjeet sekä muut asiakirjat, joiden avulla voitte todentaa toimivanne kuten olette luvanneet.

Kuinka Urakoitsijan laatusuunnitelma tehdään?

Toiminta- ja laadunhallintaprosessien nykytilan kartoitus.

Aikataulutus ja yhteisistä työskentelytavoista sopiminen sekä sisältösuunnitelman hyväksyminen.

Yhteistä työskentelyaikaa projektin aikana n. 8h. Aikataulu on joustavasti sovittavissa. Aineiston laatiminen tapahtuu n. 1-2 viikossa.

Laatusuunnitelman luovutus, tarkistaminen ja käyttöönottokoulutus yrittäjälle. Laskutus tapahtuu työn luovutuksen yhteydessä, jolloin myös takuuaika astuu voimaan.

Pohditko vielä, tekisitkö laatusuunnitelman itse vai ostatko palveluna?

Teimme listan pohdintasi tueksi.

RESURSSIT, RUTIINI JA INTOHIMO LAATUTYÖHÖN

Löytyykö tarkastuslomakkeiden ja dokumenttien laatimiseen yrityksestänne sopiva osaaja ja riittävästi aikaa perehtymiseen?

Laatusuunnitelman laatiminen vaatii henkilöresurssin, osaamista ja sitkeitä istumalihaksia.

Meiltä löytyy valmiiksi resurssit, rutiini ja tietysti intohimo laatutyöhön.

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA

Laatusuunnitelman hyödyt näkyvät toteutuneissa projekteissa. Kun prosessiin osallistuu useampi henkilö yrityksestä, myös suunnitelman käyttöönotto onnistuu luontevammin.

Toteutamme laatusuunnitelman yhdessä ammattilaistenne kanssa. Kun teemme yhdessä – opitte myös itse samalla!

EI SANAHELINÄÄ VAAN YDINASIOITA JA USKOTTAVUUTTA

Usein ulkopuolinen toimija tuo lisää uskottavuutta laatusuunnitelmaan tilaajan näkökulmasta.

Huomaamme, jos laatusuunnitelma on täynnä sanahelinää, eikä ydinasioita.

LAATUSUUNNITELMA, JONKA SISÄLTÖ ON SELKEÄ KAIKILLE

On tärkeää, että laatusuunnitelma on ymmärrettävässä muodossa myös muille kuin rakennusalalla toimiville esimerkiksi  asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenille, asukkaille ja hankintapalveluiden edustajille.

Ulkopuolinen henkilö osaa esittää samantyyppisiä kysymyksiä kuin ei-rakennusalan asiantuntijaedustaja, jolloin urakkatarjouksenne on oikeasti ymmärrettävissä ja kertoo, kuinka hyvin huolehditte asioista.

BUDJETTI JA AIKATAULU JOKA PYSYY

Yritykselle prosessi voi olla itse toteutettaessa yllättävä kustannuserä.

Palvelussamme kustannus on kiinteä ja tiedossa heti projektin alussa.

Yhteistyö onnistuu joustavasti aikataulutettuna ja n. 3 viikon projektina.

HUOMIOITA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

Huomiomme eivät rajoitu vain riskienhallintaan.

Pyrimme tunnistamaan laatusuunnitelmaa laadittaessa myös hyviä asiakaspalvelun käytäntöjä sekä jatkuvan parantamisen malleja teille, joiden avulla vahvistatte kilpailukykyänne.

Tarvitsetko urakoitsijan laatusuunnitelman lisäksi jotain muuta?

Huomasitko, että riskienhallinta ei ole vielä tarpeeksi pitkällä laatusuunnitelmaa varten tai haluat digitalisoida laadunhallintaa? Oletko jo aloittanut laatusuunnitelman tekemisen, mutta haluat vielä tarkistaa suunnitelmasi ulkopuolisella toimijalla? Tai jotain muuta?

Palvelumme kattavat laajasti kartoituksesta ja koulutuksesta aina koko laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen saakka. Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan millaisia tarpeita yritykselläsi on.

Laatukoulutus henkilöstölle

Prosessien kehittäminen

Suppeampi työturvallisuuden tai laadun suunnitelma

Laadunhallinnan digitalisointi

Tavoitteena RALA tai ISO 9001:2015

Asiantuntijamme palveluksessasi

Annika Laamanen
Laatujärjestelmäkehittäjä

info@dreamy-elgamal.51-12-81-187.plesk.page
p. 040 668 1354

10 yleisintä kysymystä urakoitsijan laatusuunnitelmasta.

1

Tarvitsemme laatusuunnitelman tulossa olevaan tarjouskilpailuun. Kuinka kauan kestää, että saan dokumentin hyödynnettäväksi?

Nopeimmillaan laatusuunnitelma saadaan alusta loppuun valmiiksi 2 viikossa.
2

Kuinka paljon omaa työpanostamme tarvitaan?

Haastattelemme teitä saadaksemme tiedot, hyödynnämme myös olemassa olevia asiakirjoja. Lisäksi käymme urakkaanne ja toimintaanne liittyviä riskejä yhdessä läpi. Keskimäärin 8-11 tuntia tarvitaan aktiivista työaikaanne. Voitte jakaa osallistumisvastuuta omien henkilöidenne kesken.
3

Voiko laatusuunnitelmaa hyödyntää useammin kuin kerran, vai onko se kertakäyttöinen?

Laatusuunnitelma laaditaan sellaiseen muotoon, että voitte jatkossa täydentää, päivittää ja muokata sitä haluamallanne tavalla. Voitte myös kopioida sen tarvittaessa ja laatia samalla pohjalla toisenlaiselle urakalle samanlaisen suunnitelman.
4

Mitä jos meillä ei ole kaikkia toimintatapoja vielä olemassa, mitä laatusuunnitelmassa kuuluisi olla?

Alkukartoituksessa selvitämme tilanteenne. Jos toimintatapoja puuttuu, etsitään teille vaihtoehtoinen ratkaisu. Laatusuunnitelma-palveluun kuuluu kuitenkin yhden uuden prosessin suunnitteluapu.
5

Onko laatusuunnitelmassa pakko olla nuo kaikki yllämainitut osa-alueet? Emme tarvitse RALAn tai muiden standardien mukaista suunnitelmaa, meidän tilaajalle riittää pelkkä työturvallisuussuunnitelma?

Laatusuunnitelmasta voidaan räätälöidä tarvittaessa myös suppeampi kokonaisuus, mutta oman yrityksenne riskienhallinnan kannalta kaikki laatusuunnitelmassa mukana olevat osa-alueet on tunnistettu urakointitoiminnan yleisiksi riskeiksi.
6

Onko laatusuunnitelma pelkkä dokumentointipalvelu?

Ei pelkästään. Toki kuvaamme käyttämänne riskienhallintakeinot todellisuutta vastaavalla tavalla, mutta riskienhallinnan ja laadunhallinnan ammattilaisina tuomme heti esille, jos huomaamme, että jonkin asian voisi tehdä toisellakin tavalla. Te itse kuitenkin päätätte, otatteko huomioista vaarin ja samalla kehitätte toimintaanne vai ette.
7

Onko laatusuunnitelman tekijä rakennusalan ammattilainen?

Emme toimi pelkästään rakennusalalla. Teemme vastaavia palveluita muillekin toimialoille, mutta jokaiseen toimialaan, jonka kanssa työskentelemme, olemme perehtyneet niin paljon, että tiedossamme on merkittävimmät riskit ja sudenkuopat. Koska toimimme eri toimialoilla, voimme tuoda eri toimialoilla käytettäviä hyviä käytäntöjä tiedoksi ja käytettäväksi.
8

Mistä laatusuunnitelman hinta koostuu? Miksi kiinteä hinta?

Perehdymme toimintaanne, lainsäädäntöön, asetuksiin sekä tilaajienne vaatimuksiin syvällisesti, jotta ymmärrämme merkitykselliset tekijät toiminnassanne. Teemme dokumentoinnin teille helpoksi ja kevyeksi - ja muotoilemme sen tiiviksi, selkeäksi ja helppolukuiseksi paketiksi. Olemme asettaaneet työlle kiinteän hinnan, jotta se olisi helppo budjetoida ja koska asiakkaamme ovat sitä toivoneet.
9

Mitä jos laatusuunnitelmaa pitäisi päivittää, mutta emme ehdi itse? Pitääkö ostaa uusi?

Ei tarvitse ostaa uutta pakettia. Voimme auttaa päivitystyössä tuntiveloituksella.
10

Mitä jos tilaajani ei hyväksy laatusuunnitelmaa, vaan vaatii täydennyksiä?

Täydennämme asiakirjan veloituksetta, jos osoitatte asiakkaanne tyytymättömyyden laatusuunnitelmaa kohtaan ja todetaan, että kyseessä on meidän tekemä virhe. Laatusuunnitelman tärkein tavoite on kasvattaa luottamusta teidän toimintaanne kohtaan ja se toimii laatumittarina meilläkin.
Jätä soittopyyntö

Otamme yhteyttä vuorokauden sisällä.

Vietämme suuren osan ajastamme asiakkaiden luona, tästä syystä pyydämme yhteystietojasi. Haluamme varmistaa, että pystymme keskittymään juuri sinun asiaasi kun pääsemme keskustelemaan.