Skip to main content

Mikä on urakan laatusuunnitelma ja mitä hyötyä siitä on?
Mihin laatusuunnitelmaa tarvitaan?
Tekisitkö sen itse, vai sittenkin joku ulkopuolinen?

Paljon kysymyksiä, mutta ei hätää! Muutaman minuutin lukemisen jälkeen olet syventänyt osaamistasi urakan laatusuunnitelman kokonaisuudesta ja tiedät myös luotettavan yhteistyökumppanin tähän kokonaisuuteen.

Urakan laatusuunnitelma – yhteistyöllä parempaa laatua

Laatusuunnitelman keskeiset tavoitteet liittyvät tiivistettynä projektin johtamiseen, laadunvarmistukseen sekä työturvallisuuteen. On ehdottoman tärkeää, että yritys pystyy itse tarkastelemaan omaa toimintaansa näillä alueilla ja on kykenevä todistamaan toimintansa erinomaisuuden myös tilaajalle. Laatusuunnitelmassa huomioidaan laadun ja työturvallisuuden toteutumista aina projektikohtaisesti ja siinä huomioidaan myös alihankintana tehtävän työn johtaminen.

Laadun toteutuminen on yhteistyötä, se ei toteudu pelkällä asiakirjan laatimisella. Laatusuunnitelma ei siis ole pelkästään tallennettava dokumentti, vaan sen hyödyt näkyvät toteutuneiden projektien lopputuloksissa:

 • vähentyneessä ylimääräisessä työssä
 • pienemmissä reklamaatiomäärissä
 • paremmassa työturvallisuudessa
 • sujuvammissa projekteissa
 • yrityksen tuottavuuden kasvussa ja asiakastyytyväisyydessä

Nyt puhumme Urakoitsijan upeasta laatusuunnitelmasta, joka on palvelumme korjausrakentamisen alan ammattilaisille.

Palveluumme kuuluu; riskienarvioinnin työpaja, laatusuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma integroituna laatusuunnitelmaan sekä yhden laadunhallintaprosessin kehittäminen tarvittaessa.

Mikä on urakan laatusuunnitelma?

Väitän, että laatusuunnitelma on välttämätön dokumentti. Laatusuunnitelman tarkoituksena on, että yritys pystyy itse tarkastelemaan toimintaansa projektinjohtamisen, laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden näkökulmista. Yhtä merkittävä tehtävä laatusuunnitelmalle on osoittaa tilaajalle edellä mainitut riskienhallintakeinot sekä yrityksen toimintavalmius, kyvykkyys sekä keinot, joilla urakoitsija kykenee vastaamaan tilaajan vaatimuksiin.

Tilaajien vaatimukset ovat kasvaneet, tämä trendi on jo selvästi nähtävissä. Yksi merkeistä on parhaillaan uudistuksen alla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Nimiuudistuksen myötä uuden kaavoitus- ja rakentamislain yksi neljästä pääteemasta on rakentamisen laadun parantaminen (Ympäristöministeriö).

Urakoitsijoilta ja aliurakoitsijoilta odotetaan valmiutta osoittaa oman työn riskienhallinnan, laadun, työturvallisuuden sekä vastuullisuuden ja kestävän toiminnan toteutumista laatusuunnitelmien ja sertifikaattien muodossa. Myös yrittäjän näkökulmasta näihin kannattaa kyetä vastaamaan erinomaisesti, koska mahdollisuus pärjätä myös suuremmissa tarjouskilpailuissa kasvaa merkittävästi.

Urakan tai urakoitsijan laatusuunnitelma on viestintään tarkoitettu dokumentti, jonka avulla yritys voi perustella ja vakuuttaa toimivansa tilaajan odotusten mukaisesti.

Laadun toteutuminen on yhteistyötä. Erityisesti tämä korostuu rakennusalalla sen vuoksi, että hankkeissa toimintaa usein ulkoistetaan pienemmille toimijoille. Yksittäisissä hankkeissa alihankkijoiden ja -urakoitsijoiden osuus on usein 60-80%. Myös muita sidosryhmiä on paljon. Esimerkiksi kerrostalohankkeessa on helposti mukana 100 eri toimijaa. Vaikka puhuisimme pienemmistäkin projekteista ja korjausrakentamisesta, sidosryhmiä on useita. (Ahonen A. ym. 2020:165, 175)

Rakennusala toimii vahvasti yritysverkostojen voimin ja laatusuunnitelma on yksi laadun viestintävälineistä tässä ketjussa. Sen lisäksi, että laatusuunnitelman avulla osoitetaan tilaajalle laadun toteutumista, se toimii projektin toimintatapojen ohjenuorana kaikille siihen osallistuville tekijöille. Myös yrityksen sisällä olevat tiimit ovat moninaisia. (Ahonen A. ym. 2020:165, 175) Urakan viestinnän, aikataulutuksen ja laadun sekä työturvallisuuden toteutumiseksi koko urakkaporukan tulee jakaa yhteneväiset toimintatavat.

Vielä yksi tärkeä laatusuunnitelmaan sisältyvä välttämättömyys on työturvallisuus. Työturvallisuus on kiinteä osa riskienhallintaa ja näin ollen sisältyy olennaisena osana laatusuunnitelmaan.

Mitkä ovat urakan laatusuunnitelman tavoitteet?

Tiivistettynä laatusuunnitelman tavoitteet ovat:

Osoitat helposti ymmärrettävässä muodossa tilaajalle, käyttäjillä ja muille sidosryhmille, että toimintanne on harkittua, järjestelmällistä ja luotettavaa.
Jaat urakkakohtaiset laadun- ja työturvallisuuden toimintatavat ja onnistumisvaatimukset urakkatiimin kesken.
Ensimmäinen askel kohti RALA- tai ISO 9001 -sertifikaattia. Usein sertifikaattia ei kuitenkaan tarvita, vaan  hyvin laaditulla laatusuunnitelmalla kyetään osoittamaan, että yrityksellänne riskienhallinta, laadunvarmistus ja työturvallisuuskäytänteet ovat vaaditulla tasolla.

Kannattaako urakoitsijan  laatusuunnitelma kirjoittaa itse vai hankkia palveluna?

Rakennusalan laadun kehittämisessä suuri rooli on rakennusalan yrityksillä. Työkaluja laadunhallintaan on jo kehitetty melko paljon, mutta niiden käyttö on usein vielä vähäistä. Tutkimukset osoittavat, että suunnittelun puute tai näennäiset suunnitelmat ovat suurin syy laatuvirheisiin. (Ahonen A. et al. 2020)

Suunnitelma on aina urakkakohtainen, mutta hyvin laadittua laatusuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana myös seuraavissa projekteissa. Laatusuunnitelman voi laatia myös itse, mutta ennen kuin ryhdyt suoraan hommaan lue alta muutama huomio. Usein ulkopuolisen toimijan näkökulma, osaaminen ja resurssit tuovat merkittävän edun laadunhallintaprosessiin, laatusuunnitelman ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen.

Tässä seitsemän hyvää syytä pohdittavaksi, miksi yhteistyö kanssamme kannattaa.
 • Meiltä löytyy valmiiksi resurssit, rutiini ja tietysti intohimo laatutyöhön. Pohdi, löytyykö tarkastuslomakkeiden ja dokumenttien laatimiseen yrityksestänne sopiva henkilö ja riittävästi aikaa perehtymiseen. Laatusuunnitelman laatiminen ei missän nimessä ole rakettitiedettä, mutta sekin vaatii henkilöresurssin ja sitkeitä istumalihaksia.  Yhteistyö onnistuu joustavasti aikataulutettuna n. 3 viikon projektina.
 • Ulkopuolisena osaamme esittää samantyyppisiä kysymyksiä kuin asiakkaan ei-rakennusalan asiantuntijaedustaja, jolloin laatusuunnitelmastanne tulee kaikille selväksi, että urakkatarjouksenne on oikeasti kokonaistaloudellisesti kestävä vaihtoehto. Varmista, että myös ei-rakennusalan ammattilaiset kuten asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet, asukkaat tai hankinta-asiantuntijat ymmärtävät laatusuunnitelmasta, kuinka hyvin huolehditte asioista.
 • Toteutamme laatusuunnitelman yhdessä teidän ammattilaistenne kanssa. Kun prosessiin osallistuu useampi henkilö yrityksestä, myös suunnitelman käyttöönotto yrityksessä onnistuu luontevammin. Huolehdi, että myös suunnitelman käyttöönotto otetaan huomioon jo laadintavaiheessa.
 • Usein ulkopuolinen toimija tuo lisää uskottavuutta laatusuunnitelmaan tilaajan näkökulmasta. Varmistamme, että laatusuunnitelma sisältää ydinasiat eikä sanahelinää.
 • Huomiomme eivät rajoitu vain riskienhallintaan. Pyrimme tunnistamaan laatusuunnitelmaa laadittaessa myös hyviä asiakaspalvelun käytäntöjä sekä jatkuvan parantamisen malleja teille, joiden avulla vahvistatte kilpailukykyänne.
 • Palvelussamme Urakoitsijan laatusuunnitelma on kiinteä hinta, joka on tiedossa heti projektin alussa.  Prosessi voi olla yllättävä kustannuserä itse toteutettaessa, joten muista huomioida kustannukset myös silloin.
 •  Kun teemme yhdessä – opitte myös itse samalla!

Urakan laatusuunnitelman voi toteuttaa ostopalveluna

Tarjoamamme palvelu sisältää yhdessä toteutettavan Urakan laatusuunnitelman, joka huomioi myös tärkeän työturvallisuuden ja monta muuta urakan onnistumisen kannalta olennaista asiaa.

Projektin aikana toteutamme riskienarvioinnin työpajan sekä tarvittaessa yhden laadunhallintaprosessin kehitystyön. Haluamme olla mukana edistämässä rakentamisen laatua ja sujuvaa sekä vastuullista työelämää.

URAKOITSIJAN
UPEA LAATUSUUNNITELMA
KIINTEÄ HINTA
PROJEKTI MAALIIN 3-4 VIIKOSSA
100% LAATUTAKUU
Jätä soittopyyntö

Otamme yhteyttä yhden vuorokauden sisällä.

Lähteet:

Ahonen A. & Ali-Yrkkö J.&Avela A. & Junnonen J-M, & Kulvik M. & Kuusi T. & Mäkäräinen K. & Puhto J. 2020:24: Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. Helsinki 2020. (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162186/VNTEAS_2020_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistu: n.d. https://mrluudistus.fi

Paremman laadun puolesta -hankkeen loppuraportti, 2018. https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/laatu/2018/paremman_laadun_puolesta_hankkeen_loppuraportti.pdf

Työpaja ja fasilitointi? -mikä, miten ja miksi? -artikkelikuvake

Työpaja ja fasilitointi – oivalluttamisen keinoja työyhteisöön!

| Prosessikuvaus | No Comments
Tässä blogissa pääset tutustumaan, mitä työpaja ja fasilitointi toiminnassamme tarkoittavat. Kerromme myös miksi hyödynnämme näitä omassa toiminnassamme mm. prosessien kehittämisessä. Saat myös vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kun suunnittelet työyhteisön…

Kuinka johdan prosesseja tiedolla OSA 3

| Prosessikuvaus | No Comments
Tässä kolmiosaisen artikkelisarjan viimeisessä osassa syvennymme, miten mittareista saatavaa tietoa on syytä tulkita ja miten häiriötilanteissa kannattaisi reagoida. Hyppää tästä ensimmäiseen osaan! Kipaise lukemaan kakkososa! Mittarin tulosten tulkitseminen ja jatkotoimenpiteet…
Blogin osa 2 pikkukuva

Kuinka johdan prosesseja tiedolla OSA 2

| Prosessikuvaus | No Comments
Tervetuloa lukemaan kolmen artikkelin trilogiaa, jonka aikana hyppäämme prosessimittareiden rakentamisessa syvään päähän. Tässä osassa syvennymme, millaisia erilaisia mittareita on olemassa ja millaisia käyttötarkoituksia niillä on ja mitä mittarin laatimisessa tulisi…